TERMA & SYARAT

Program Trade-In SNUGGbaby

 

SNUGGbaby Trade-In adalah perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan SNUGGbaby oleh SNUGGbaby. Penjual dan peruncit sah SNUGGbaby tidak terlibat dalam sebarang urus niaga pertukaran. Sebarang dan semua transaksi yang dilakukan di laman web ini adalah tanggungjawab SNUGGbaby dan pelawat tersebut.

 

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi perkhidmatan pelanggan .

 

SNUGGbaby boleh mengubah laman web ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat-syarat yang dipinda di laman web ini. Syarat akan berkuatkuasa sebaik sahaja diposkan. Terma dan syarat ini tidak boleh dipinda sebaliknya secara bertulis dan ditandatangani oleh anda dan SNUGGbaby.

 

 

Gambaran Keseluruhan Program

 

 

Program Trade-In SNUGGbaby sedang berjalan, diperkenalkan pada bulan Julai 2017 sebagai alat untuk memberikan nilai untuk SNUGGbaby carrier yang sudah tua atau rosak yang tidak dapat diperbaiki ketika diperdagangkan dan SNUGGbaby carrier baru dibeli. Potongan harga 15% diberikan kepada individu tersebut apabila pembawa pertukaran masuk dihantar ke kemudahan kami, diperiksa dan dinilai layak. Kod diskaun ini akan ditebus apabila carrier baru dibeli di SNUGGbaby.com.

 

 

Syarat Trade-In bukti hak milik

 

 

Dengan menyetujui syarat dan ketentuan program ini, anda menjamin bahawa semua carrier atau penjualan dan penghantaran produk tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, undang-undang, peraturan atau peraturan yang berlaku. Anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang tersebut. carrier yang anda hantar tidak boleh dipalsukan, dicuri atau ditipu.

 

 

Peraturan dan keperluan program

 

 

 • Program SNUGGbaby Trade-In tersedia untuk pengguna akhir di seluruh dunia.

 • SNUGGbaby berhak untuk meminta maklumat tambahan dari pengguna akhir mengikut budi bicara kami.

 • SNUGGbaby tidak bertanggungjawab atas tuntutan / permintaan yang lewat, hilang, dicuri, salah arah, tidak dapat dibaca, tidak lengkap atau tidak dibayar melalui pos atau untuk sebarang kesalahan percetakan, manusia, faks, komputer atau lain-lain.

 • Semua produk yang dihantar untuk program ini menjadi hak milik SNUGGbaby dan tidak akan dikembalikan.

 • Tawaran ini tidak boleh dipindah milik.

 • Semua keputusan oleh SNUGGbaby adalah muktamad.

 

 

Pengambilan dan Penghantaran Pertukaran

 

 

 • Anda bersetuju untuk membuang semua kotoran dan tanah dari produk semasa anda sebelum menghantarnya.

 • SNUGGbaby mungkin tidak menyediakan bahan pembungkusan dan membayar untuk penghantaran.

 • Sekiranya berkenaan, semasa mengemas peranti anda, pastikan untuk memasukkan semua bahagian, terpasang atau longgar. Sila hubungi khidmat pelanggan untuk bantuan lebih lanjut.

 • Setelah produk pertukaran anda dihantar, SNUGGbaby tidak dapat, dan tidak menjamin, bahawa ia akan dapat memenuhi permintaan untuk mengembalikan produk tersebut.

 

 

Penerbitan kod kupon dan pengesahan pertukaran oleh SNUGGbaby

 

 

 • SNUGGbaby akan melakukan pemeriksaan setelah menerima produk anda. Sekiranya keadaan produk berbeza dari yang anda jelaskan, SNUGGbaby berhak untuk menolak pertukaran anda. SNUGGbaby akan menghantar kod kupon yang diberikan secara individu sekiranya produk anda memenuhi syarat untuk melakukan pertukaran. Anda mesti menyatakan keadaan produk dagangan anda dengan tepat dan sebaik mungkin.

 • Sekiranya produk Trade-in tidak layak, SNUGGbaby berhak untuk menolak pertukaran. Sekiranya produk akan dikembalikan, anda akan bertanggungjawab atas semua dan semua kos penghantaran yang berkaitan.

 

 

Perubahan atau penamatan program

 

 

Program ini boleh berubah atau diberhentikan pada bila-bila masa, tanpa notis, oleh SNUGGbaby. Semua urus niaga pertukaran tertakluk kepada kelulusan SNUGGbaby.

Ipoh, Malaysia

hello@snuggbaby.com

(+60)0103890163

SINCE 2008

SSM 001821295-W​